Odesláním vyplněného formuláře souhlasím, aby VÝŽIVOVÁ PORADKYNĚ G. ZEMANOVÁ zpracovala mnou poskytnuté osobní údaje pro firemní účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i pro potřeby obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o službách informační společnosti. Svůj souhlas poskytuji dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že jej mohu kdykoliv písemně zrušit na adrese info@vyzivovyporadcekm.cz. Beru na vědomí, že mám právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

 

Dále potvrzuji a jsem si vědom/a skutečnosti, že zpracované jídelníčky, stejně tak jako ostatní výstupy, jsou dílem VÝŽIVOVÉ PORADKYNĚ G. ZEMANOVÉ a jako takové podléhají ochraně autorských práv dle zákona č. 121/2000 Sb. Výstupy je tedy zakázáno dále zpracovávat, kopírovat, šířit či zveřejňovat.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

NÍŽE NÁM MŮŽETE NAPSAT RYCHLOU ZPRÁVU

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.